Fira Mediterrània

Fira Mediterrània

de Manresa

Fotografies, disseny i maquetació.
Recull de moments plens de música, circ i teatre
a la Fira Mediterrània de Manresa.

Projecte: Fotografia d'espectacles
Client: Fira Mediterrània de Manresa
El nostre paper: Fotografia i retoc fotogràfic, Editorial

Fotografías, diseño y maquetación.
Selección de momentos llenos de música, circo y teatro
en la Fira Mediterrània de Manresa.

Proyecto Fotografía de espectáculos
Cliente: Fira Mediterrània de Manresa
Nuestro papel: Fotografía y retoque fotográfico, Editorial

Inspiració

La Fira Mediterrània de Manresa

La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat d’espectacles que, amb la tradició mediterrània com a eix, es mou en dos àmbits principals: la cultura popular (basada en el diàleg entre l’arrel tradicional amb la innovació creativa i la participació ciutadana) i les músiques del món.
Se celebra anualment des de l’any 1998 i ha esdevingut un marc d’intercanvis entre professionals del sector que venen i compren espectacles.

La Fira Mediterrània de Manresa es un mercado de espectáculos que, con la tradición mediterránea como eje, se mueve en dos ámbitos principales: la cultura popular (basada en el diálogo entre la raíz tradicional con la innovación creativa y la participación ciudadana) y las músicas del mundo.
Se celebra anualmente desde el año 1998 y se ha convertido en un marco de intercambios entre profesionales del sector que compran y venden espectáculos.

La fotografia

Si pudiera decirlo con palabras, no iría todos los días cargado con mi cámara
Lewis Hine

Sempre m’ha agradat explicar històries. M’he fet gran i amb les paraules també han crescut les inquietuds a les quals fa anys que les acompanya una càmera.

Siempre me ha gustado explicar historias. Me he hecho mayor y con las palabras también han crecido las inquietudes a las que hace años que las acompaña una cámara.