Ban Baht

Ban Baht

projecte personal de fotografia

Sempre he valorat l’artesania; la inversió de temps que dediquen aquells acostumats a treballar a foc lent així com les imperfeccions que deixen l’empremta d’aquelles mans que les treballen; és el valor de les coses ben fetes.

Projecte: Ban Baht - fotografia
Client: Projecte personal
El nostre paper: Fotografia i retoc fotogràfic

Siempre he valorado la artesanía; la inversión de tiempo que dedican aquellos acostumbrados a trabajar a fuego lento así como las imperfecciones que dejan la huella de las manos que las trabajan; es el valor de las cosas bien hechas.

Proyecto Ban Baht - Fotografía
Cliente: Proyecto personal
Nuestro papel: Fotografía y retoque fotográfico

Inspiració

El poblat de Ban Baht

Al poblat de Ban Baht, a Bangkok, s’hi troben els artesans que modelen els baht, els bols rodons amb els quals els antics monjos demanaven almoina cada matí amb l’albada i que des de fa anys han estat substituïts per bols seriats provinents de la Xina. El laberint de carrers estrets de Ban Baht et motiva, inicialment, certa desconfiança però s’esvaeix amb la mateixa rapidesa amb la que els seus habitants mostren apassionats la seva feina. Aquell matí la nostra curiositat va fer de guia i el resultat va ser una de les experiències més boniques del viatge.

En el poblado de Ban Baht, en Bangkok, se encuentran los artesanos que modelan los “baht”, los cuencos redondos con los cuales los antiguos monjes pedían limosna cada mañana con la luz del alba y que desde hace años han sido sustituidos cuencos seriados provenientes de China. El laberinto de calles estrechas de Ban Baht te motiva, inicialmente, cierta desconfianza pero se desvanece con la misma rapidez con la que sus habitantes muestran apasionados su trabajo. Aquella mañana nuestra curiosidad hizo de guía y el resultado fue una de las experiencias más bonitas del viaje.