featured image
featured image
featured image
featured image
featured image
Web de la Seu de Manresa

Nou web de la Seu de Manresa

Santa Maria de la Seu de Manresa fa un pas més en l'àmbit de la comunicació i renova el seu web

Hem treballat per tal de millorar l’experiència d’usuari situant les imatges fotogràfiques i el grafisme en un primer terme. L’estructura de navegació és molt senzilla i intuïtiva i permet accedir fàcilment als temes que poden interessar als usuaris.

L’estètica del nou web de la Seu de Manresa és neta, amb imatges grans i colors clars que aporten lluminositat i lleugeresa visual a la interfície. El disseny és totalment responsive ja que s’adapta tant a tauletes com a dispositius mòbils. La tipografia i distribució de continguts construeixen una pàgina moderna prioritzant que sigui atemporal.

Un vídeo dóna la benvinguda als usuaris que accedeixin al web i s’hi veuen plans espectaculars de la basílica que conviden a visitar-la. Al menú s’hi distingeixen els següents apartats:

 • Basílica: espai dedicat a la dimensió turística i patrimonial de la Seu. S’hi despleguen els subapartats d’història, arquitectura, entorn i investigació i conservació.
 • Parròquia: amb informació sobre la vida comunitària de la basílica, els diversos tipus de formació als quals es pot accedir i els grups i entitats parroquials vinculats a la basílica.
 • Horaris i serveis: s’hi especifica tot el que la Seu pot oferir en l’àmbit de les visites turístiques, culte, lloguer d’espais, arxiu, formació i celebracions.
 • Actualitat: amb els subapartats de notícies i el recull de premsa. Es tracta d’un espai dinàmic que s’anirà actualitzant.
 • Amics de la Seu: l’Associació que vetlla per la conservació de la basílica disposa d’un apartat per donar a conèixer la seva tasca i facilitar l’afiliació de nous socis. Ara es podràn fer donatius online a l’associació.
 • Contacte: amb indicacions sobre com arribar al temple amb tren, autobús i tots els correus electrònics i telèfons de contacte.

Les fotografies que il·lustren la pàgina són del fotògraf Oriol Segon i Torra i la gràfica que segueix el web és la línia marcada pel logotip de la basílica creat per Núria Puigmal

Entra, mira’l, aprèn i informa’t!: www.seudemanresa.cat

Hemos trabajado para mejorar la experiencia de usuario situando las imágenes fotográficas y el grafismo en un primer término. La estructura de navegación es muy sencilla e intuitiva y permite acceder fácilmente a los temas que pueden interesar a los usuarios.

La estética del nuevo web de la Seu de Manresa es limpia, con imágenes grandes y colores claros que aportan luminosidad y ligereza visual a la interfaz. El diseño es totalmente responsive puesto que se adapta tanto a tabletas como dispositivos móviles. La tipografía y distribución de contenidos construyen una página moderna priorizando que sea atemporal.

Un video da la bienvenida a los usuarios que accedan a la página y se ven planes espectaculares de la basílica que invitan a visitarla. Al menú se distinguen los siguientes apartados:

 • Basílica: espacio dedicado a la dimensión turística y patrimonial de la Seu. Se despliegan los subapartados de historia, arquitectura, entorno e investigación y conservación.
 • Parroquia: con información sobre la vida comunitaria de la basílica, los  tipos de formación a los cuales se puede acceder y los grupos y entidades parroquiales vinculados a la basílica.
 • Horarios y servicios: se especifica todo el que la Seu puede ofrecer en el ámbito de las visitas turísticas, culto, alquiler de espacios, archivo, formación y celebraciones.
 • Actualidad: con los subapartados de noticias y la compilación de prensa. Se trata de un espacio dinámico que se irá actualizando.
 • Amics de la Seu: la Asociación que vela por la conservación de la basílica dispone de un apartado para dar a conocer su tarea y facilitar la afiliación de nuevos socios. Ahora se podrán hacer donativos online.
 • Contacto: con indicaciones sobre como llegar al templo en tren, autobús y todos los correos electrónicos y teléfonos de contacto.

Las fotografías que ilustran la página son de Oriol Segon y Torra y la gráfica que sigue el web es la línea marcada por el logotipo creado por Núria Puigmal

Entra, mirala, aprende e informate!: www.seudemanresa.cat