featured image
Il·lustració per a premsa

Il·lustració per a premsa

Tweets support for arming teachers

Il·lustració per a l’article Tweets support for arming teachers sobre la política d’armes del President dels Estats Units Donald Trump.

Ilustración para el artículo Tweets support for arming teachers sobre la política de armas del Presidente de Estados Unidos Donald Trump