featured image
featured image
featured image
Roy de Vita Breast Center

Marca gràfica per a Roy de Vita

El cirurgià italià inaugura el primer centre estètic a la seva ciutat, Roma.

Roy de Vita es troba entre els cirurgians plàstics més coneguts del món. L’avalen més de 20 anys d’experiència i les més de deu mil cirurgies realitzades amb èxit. Ha estat protagonista de dos serials de la televisió italiana sobre cirurgia estètica i és convidat habitual de tertúlies i actes socials.

Aquest any inaugura a la seva ciutat, Roma, un centre estètic que porta el seu nom i ens va demanar que dissenyéssim la marca fent valdre el rigor i l’experiència. Volia un símbol representatiu de la cirurgia estètica de mama, del que n’és especialista, i a la vegada, que aportés serietat i elegància.

La proposta gràfica per a totes les peces de papereria és molt sòbria i elegant. Es basa només en l’ús del blanc i el negre i preval tant els acabats com la qualitat de la impressió.

Projecte: Marca gràfica per al centre d'estètica del cirurgià Roy de Vita
Client: Roy de Vita
El nostre paper: Identitat corporativa

Roy de Vita se encuentra entre los cirujanos plásticos más conocidos del mundo. Lo avalan más de 20 años de experiencia y las más de diez mil cirugías realizadas con éxito. Ha estado protagonista de dos seriales de la televisión italiana sobre cirugía estética y es invitado habitual de tertulias y actos sociales.

Este año inaugura en su ciudad, Roma, un centro estético que lleva su nombre y nos pidió que diseñáramos la marca haciendo valer el rigor y la experiencia. Quería un símbolo representativo de la cirugía estética de mama, del que es especialista, y a la vez, que aportara seriedad y elegancia.

La propuesta gráfica para todas las piezas de papelería es muy sobria y elegante. Se basa solo en el uso del blanco y el negro y prevalece tanto los acabados como la calidad de la impresión.

Proyecto: Marca gráfica para el centro de estética del cirujano Roy de Vita
Cliente: Roy de Vita
Nuestro papel: Identidad corporativa