APP cirurgia plàstica

Plastic

Disseny i usabilitat d'una aplicació mòbil

Des del departament de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va sorgir la necessitat d’una aplicació que pogués resoldre la poca agilitat que tenia el sistema que s’utilitzava.
Plastic és una eina enfocada al sector mèdic que permet gestionar equips de treball de forma online, millorant la coordinació i productivitat entre els membres d’un grup de manera eficient i personalitzada i creant un calendari comú compatible amb l’horari de cada doctor/a.
Permet comptabilitzar qui participa en cada activitat i les hores que hi destina, genera gràfiques que mostren de manera ràpida i visual el nombre d’hores que de forma individual i col·lectiva s’ha invertit en cada tasca i, a la vegada, permet que el seu director no perdi el control de la feina del seu equip.

Desde el departamento de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau surgió la necesidad de una aplicación que pudiera resolver la poca agilidad que tenía el sistema que se utilizaba.
Plastic es una herramienta enfocada al sector médico que permite gestionar equipos de trabajo de forma online, mejorando la coordinación y productividad entre los miembros de un grupo de manera eficiente y personalizada y creando un calendario común compatible con el horario de cada doctor/a.
Permite contabilizar quién participa en cada actividad y las horas que destina, genera gráficas que muestran de manera rápida y visual el número de horas que de forma individual y colectiva se ha invertido en cada tarea y, a su vez, permite que su director no pierda el control del trabajo de su equipo.

Projecte: APP cirurgia plàstica
Client: Departament de Cirurgía Plàstica - Hospital de Sant Pau
El nostre paper: Digital
Proyecto: APP cirugía plástica
Cliente: Departamento de Cirugía Plástica - Hospital de Sant Pau
Nuestro papel: Digital

Usabilitat

Disseny únic basat en les necessitats específiques de l'usuari.

Disseny i prototip

Treballem en el pla teòric i pràctic per facilitar sempre al client una eina de prova.

Treball continu

Ens adaptem a les necessitats de canvi de les aplicacions i facilitem l'actualització del contingut.