featured image
featured image
featured image
featured image
featured image
Hospital de Sant Pau

Redisseny del logotip de l’Hospital de Sant Pau

L'Hospital incorpora nova informació a la seva marca gràfica.

L’Hospital ens va encarregar la revisió del seu logotip. Havia de ser una proposta continuista, incorporant simplement una nova línia de text amb les paraules “Fundació de Gestió Sanitària” però també, vam proposar un nou plantejament del símbol i la seva tipografia.

La marca és complexa i té molts elements que dificulten la seva lectura: un interlletrat diferent a cada línia de text i poca correlació del gruix de la línia del símbol i el cos del text.

Amb la nova proposta hem refet el símbol, amb línies més fines, reduint la creu per tal que respiri i alineant punts al mosaic de la dreta. També hem buscat una tipografia nova reduint el contrast del seu traç per tal que es vegi la marca molt més uniforme.

El Hospital nos encargó la revisión de su logotipo. Tenía que ser una propuesta continuista, incorporando simplemente una nueva línea de texto con las palabras “Fundació de Gestió Sanitària” pero también, propusimos un nuevo planteamiento del símbolo y su tipografía.

La marca es compleja y tiene muchos elementos que dificultan su lectura: un interletrado diferente a cada línea de texto y poca correlación del grosor de la línea del símbolo y el cuerpo del texto.

Con la nueva propuesta hemos rehecho el símbolo, con líneas más finas, reduciendo la cruz para que respire y alineando puntos del mosaico de la derecha. También hemos buscado una tipografía nueva reduciendo el contraste de su trazo para que se vea la marca mucho más uniforme.