Institut de Recerca

Institut de Recerca

Disseny de la imatge del nou edifici de l'Institut de Recerca.

L’Institut de Recerca té com a missió la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, mitjançant la producció i divulgació de coneixement científic, la formació d’investigadors de nivell internacional, la generació d’innovacions sanitàries i l’aplicació dels avenços a la pràctica assistencial i les polítiques sanitàries. Actualment, és un dels centres catalans més actius en la producció de treballs d’investigació, sobretot pel que fa a la investigació traslacional i la integració de nous descobriments a la pràctica assistencial.

Projecte: Institut de Recerca. Imatge gràfica del nou edifici
Client: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
El nostre paper: Identitat corporativa, Editorial, Espais, Gràfica publicitària

El Institut d’Investigació tiene como misión la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas, mediante la producción y divulgación de conocimiento científico, la formación de investigadores de nivel internacional, la generación de innovaciones sanitarias y la aplicación de los adelantos a la práctica asistencial y las políticas sanitarias. Actualmente, uno de los centros catalanes más activos en la producción de trabajos de investigación, sobre todo en cuanto a  la integración de nuevos descubrimientos a la práctica asistencial.

Proyecto: Institut de Recerca. Imatgen gráfica del nuevo edificio
Cliente: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Nuestro papel: Identidad corporativa, Editorial, Espacios, Gráfica publicitaria
Una de les característiques més importants i representatives és la doble pell exterior constituïda per milers de peces ceràmiques esmaltades que actuen com a lames protectores de la radiació solar i recorden els teulats del conjunt modernista.

El nou edifici

El nou edifici de l’Institut de Recerca i de l’IIB Sant Pau aglutina l’activitat investigadora de Sant Pau, fins ara dispersa en l’antic recinte. La nova edificació es va inaugurar el 15 de novembre de 2018 i s’ha construït dins el mateix recinte de Sant Pau, el que permet la contínua relació dels investigadors, tant de l’Institut de Recerca com de la resta d’institucions de l’IIB Sant Pau, amb els professionals de l’Hospital.

El nuevo edificio del Institut d’Investigació y de la IIB Sant Pau aglutina la actividad investigadora de Sant Pau, hasta ahora dispersa en el antiguo recinto. La nueva edificación se inauguró el 15 de noviembre de 2018 y se ha construido dentro del mismo recinto de Sant Pau, el que permite la continua relación de los investigadores, tanto del Instituto de Investigación como del resto de instituciones de la IIB Sant Pau, con los profesionales del Hospital.

La Inauguració

El 15 de novembre de 2018 es va inaugurar el nou edifici que proximament comptarà també amb una de les cobertes verdes de Barcelona que l’Ajuntament ha promogut en diversos edificis singulars de la ciutat.

El 15 de noviembre de 2018 se inauguró el nuevo edificio que proximamente contará también con una de las cubiertas verdes de Barcelona que el Ayuntamiento ha promovido en varios edificios singulares de la ciudad.