featured image
featured image
featured image
featured image
featured image
featured image
Grohe

Grohe

Publicitat gràfica i peces editorials
  • Gràfiques publicitàries i material de promoció per al punt de venda.
  • Disseny i maquetació de catàlegs i fulletons promocionals.
  • Adaptacions de contingut per a campanyes publicitaries globals a Barcelona i Madrid. Projectes realitzats amb Ariana Torras.
Projecte: Recull de projectes gràfics i editorials
Client: Grohe
El nostre paper: Gràfica publicitària, Editorial
  • Gráficas publicitarias y material de promoción para el punto de venta.
  • Diseño y maquetación de catálogos y folletos promocionales.
  • Adaptaciones de contenido para campañas publicitarias globales en Barcelona y Madrid. Proyectos realizados con Ariana Torras.
Proyecto: Recopilación de proyectos gráficos y editoriales
Cliente: Grohe
Nuestro papel: Gráfica publicitaria, Editorial