Fet a Santfeliu

Fet a Santfeliu

Logotip per al projecte cooperatiu d'una vil·la

Fetasantfeliu és un diari digital de Sant Feliu de Llobregat gestionat per la cooperativa de socis i sòcies Sant Feliu Viu SCCL. Va néixer l’any 2010 amb la voluntat d’informar del dia a dia local, de l’activitat política i cultural, així com fer-se ressò del batec de les entitats i la ciutadania.
Una cooperativa de socis, col·laboradors i un consell redactor decideixen de forma assembleària el rumb d’aquesta publicació digital any rere any. Aquest és el motiu pel qual el logotip havia de donar cabuda a les diferents veus, edats i reflexions que s’uneixen un vespre de debat; en definitiva, havia de donar veu a tots aquests/es socis/es que formen part del diari i sense els/les quals no seria possible la seva publicació.

Projecte: Fet a Santfeliu
Client: Fet a Santfeliu
El nostre paper: Identitat corporativa, Editorial

Fetasantfeliu es un diario digital de Sant Feliu de Llobregat gestionado por la cooperativa de socios y socias Sant Feliu Viu SCCL. Nació en 2010 con la voluntad de informar del día a día local, de la actividad política y cultural, así como hacerse eco del latido de las entidades y la ciudadanía.
Una cooperativa de socios, colaboradores y un consejo redactor deciden de forma asamblearia el rumbo de esta publicación digital año tras año. Este es el motivo por el cual el logotipo tenía que dar cabida a las diferentes voces, edades y reflexiones que se unen una tarde de debate; en definitiva, tenía que dar voz a todos estos/as socios/as que forman el diario y sin los/las cuales no sería posible su publicación.

Projecte: Fet a Santfeliu
Client: Fet a Santfeliu
El nostre paper: Identitat corporativa, Editorial

L’anuari

de Santfeliu

Disseny i maquetació de l’Anuari de Fet a Sant Feliu, una edició anual des de 2014.
Un projecte que ve recobert d’art local amb el que es pretén posar en valor el batec de la ciutat de Sant Feliu, recollint acuradament tota aquella informació susceptible de ser recordada, revisada i valorada.

Diseño y maquetación del Anuario de Fet a Sant Feliu, una edición anual desde 2014.
Un proyecto que viene recubierto de arte local con el que se pretende poner en valor el latido de la ciudad de Sant Feliu, recogiendo cuidadosamente toda aquella información susceptible de ser recordada, revisada y valorada.

L’Anuari es divideix en un resum exhaustiu de les notícies de l’any, mes a mes, amb una selecció fotogràfica que uneix l’interès temàtic i la qualitat artística dels fotògrafs i col·laboradors del mitjà.
Els “fets” i la “gent” d’un any singular, així com una compilació de dades estadístiques per desvetllar tant l’interès com la curiositat del lector. Per últim, un seguit d’articles, valoratius i temàtics, revesteixen de compromís i esperit crític l’Anuari.

El Anuario se divide en un resumen exhaustivo de las noticias del año, mes a mes, con una selección fotográfica que une el interés temático y la calidad artística de los fotógrafos y colaboradores del medio.
Los “hechos” y la “gente” de un año singular, así como una compilación de datos estadísticos para desvelar tanto el interés como la curiosidad del lector. Por último, una serie de artículos, valorativos y temáticos, revisten de compromiso y espíritu crítico el Anuario.