featured image
featured image
Euro GTP II

Euro GTP II

Good Tissue & Cell Practices

Imatge per a un projecte d’investigació Europeu capitanejat i coordinat pel Banc de Sang i Teixits que té els objectius de:

  • Determinar metodologies i estudis de seguiment necessaris per proporcionar dades de qualitat i seguretat suficients per a l’ús de teixits i cèl·lules
  • Obtenir un compendi de productes de teixits i cèl·lules, processos de preparació, aplicacions i teràpies per tal d’establir una base de dades.
  • Produir un “model de gestió de GTP” sostenible

Imagen para un proyecto de investigación Europeo capitaneado y coordinado por el Banc de Sang i Teixits que tiene los objetivos de:

  • Determinar metodologías y estudios de seguimiento necesarios para proporcionar datos de calidad y seguridad suficientes para el uso de tejidos y células
  • Obtener un compendio de productos de tejidos y células, procesos de preparación, aplicaciones y terapias para establecer una base de datos.
  • Producir un “modelo de gestión de GTP” sostenible
Projecte: Marca per al projecte Euro GTP II
Client: Banc de Sang i Teixits
El nostre paper: Identitat corporativa
Proyecto: Marca para el proyecto Euro GTP II
Cliente: Banc de Sang i Teixits
Nuestro papel: Identidad corporativa