featured image
featured image
featured image
BPS

BPS

Barcelona Plastic Surgery

La cirurgia plàstica ha evolucionat extraordinàriament en les últimes dècades. Avui dia es considera la disciplina quirúrgica amb majors canvis i en conseqüència, requereix una formació més àmplia per part dels seus professionals.
Barcelona Plastic Surgery es dedica a l’organització, direcció i prestació de serveis d’assistència clínica, així com a la docència especialitzada en cirurgia i microcirurgia.

La cirugía plástica ha evolucionado extraordinariamente en las últimas décadas. Hoy en día se considera la disciplina quirúrgica con mayores cambios y en consecuencia, precisa de una mayor formación por parte de sus profesionales.
Barcelona Plastic Surgery se dedica a la organización, dirección y prestación de servicios de asistencia clínica, así como la docencia especializada en cirugía y microcirugía.

Projecte: Identitat Barcelona Plastic Surgery
Client: BPS. Barcelona Plastic Surgery
El nostre paper: Identitat corporativa
Proyecto: Identidad Barcelona Plastic Surgery
Cliente: BPS. Barcelona Plastic Surgery
Nuestro papel: Identidad corporativa