featured image
featured image
BBM 2018

BBM 2018

Barcelona Breast Meeting

Barcelona Breast Meeting és una convenció anual internacional sobre cirurgia mamària dirigida a professionals.
Una jornada de tres dies amb un programa científic i dinàmic molt divers on cirurgians de renom i grans professionals presenten l’avantguarda de les tècniques de cirurgia i casos complexos. Debats sobre temes d’actualitat i tendències en les àrees del tractament del càncer de mama.

Projecte: Barcelona Breast Meeting. Edició 2018
Client: Barcelona Scientific Events
El nostre paper: Digital, Gràfica publicitària, Editorial, Espais

Barcelona Breast Meeting es una convención anual internacional sobre cirugía mamaria dirigida a profesionales.
Una jornada de tres días con un programa científico y dinámico muy diverso donde cirujanos de renombre y grandes profesionales presentan la vanguardia de las técnicas de cirugía y casos complejos. Debates sobre temas de actualidad y tendencias en las áreas del tratamiento del cáncer de mama.

Proyecto: Barcelona Breast Meeting. Edición 2018
Cliente: Barcelona Scientific Events
Nuestro papel: Digital, Gráfica publicitaria, Editorial, Espacios