featured image
featured image
featured image
featured image
featured image
70 anys reconstruint salut

70 anys reconstruint salut

Aniversari del Servei de Cirurgia plàstica i reparadora de l'Hospital de Sant Pau

La marca es va dissenyar per a la Jornada Commemorativa en reconeixement al Dr. Pere Gabarró i Garcia, un dels pioners de la cirurgia plàstica a Espanya, fundador i primer president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.
El Dr. Gabarró va desenvolupar un nou tipus d’empelt de teixits que va permetre salvar la vida de molts pacients cremats en una època en què no es disposava d’altres tècniques ni de bancs de teixits. Aquest mètode es coneix com a “empelt en tauler d’escacs de Gabarró” o “empelt en segells de Gabarró”, tècnica que inicia el resultat d’aquesta marca.

Projecte: 70è Aniversari del Servei de Cirurgia plàstica i reparadora de l'Hospital de Sant Pau
Client: Servei de Cirurgia plàstica i reparadora de l'Hospital de Sant Pau
El nostre paper: Identitat corporativa, Editorial

La marca se diseñó para la Jornada Conmemorativa en reconocimiento al Dr. Pere Gabarró y Garcia, uno de los pioneros de la cirugía plástica en España, fundador y primer presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
El Dr. Gabarró desarrolló un nuevo tipo de injerto de tejidos que permitió salvar la vida de muchos pacientes quemados en una época en que no se disponía otras técnicas ni de bancos de tejidos. Este método se conoce como “injerto en tablero de ajedrez de Gabarró” o “injerto en sellos de Gabarró”, técnica que inicia el resultado de esta marca.

Proyecto: 70 aniversario del Servicio de Cirugía Plástica y reparadora del Hospital de Sant Pau
Cliente: Servicio de Cirugía plástica y reparadora del Hospital de Sant Pau
Nuestro papel: identidad corporativa, Editorial