23a Fira Mediterrania

23a Fira Mediterrània

Disseny i direcció d'art de la gràfica de l'edició 23 de la Fira Mediterrània.

La Fira Mediterrània es defineix com un mercat estratègic de les propostes artístiques que utilitzen l’arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu.

Havent participat directament amb la Fira l’any 2018 amb les fotografies de tots els espectacles de la mostra ens va quedar clar que si hi havia una paraula que la definia era Interacció. Les connexions i relacions que s’estableixen a la Llotja entre professionals, la participació dels i les alumnes en els primers passes escolars, el teatre, el circ i la música als carrers de Manresa que atrapa a espectadors voluntaris i involuntaris que fins i tot, a vegades, acaben formant part del moment i l’espectacle.

Projecte: Gràfica de la 23a mostra de la Fira Mediterrània
Client: Fira Mediterrània
El nostre paper: Identitat corporativa, Editorial, Espais, Gràfica publicitària

La Fira Mediterrània se define como un mercado estratégico de las propuestas artísticas que utilizan la raíz, la tradición y la cultura popular como motor creativo.

Habiendo participado directamente con la Fira en 2018 con las fotografías de todos los espectáculos de la muestra nos quedó claro que si había una palabra que la definía era Interacción. Las conexiones y relaciones que se establecen en la Llotja entre profesionales, la participación de los y las alumnas en los primeros pases escolares, el teatro, el circo y la música en las calles de Manresa que atrapa a espectadores voluntarios e involuntarios que incluso, a veces, acaban formando parte del momento y el espectáculo.

 

Proyecto: Gráfica 23ª Muestra de la Fira Mediterrània
Cliente: Fira Mediterrània
Nuestro papel: Identidad corporativa, Editorial, Espacios, Gráfica publicitaria

Per a nosaltres, la Fira Mediterrània és el reflex de les emocions de tots els seus espectadors i per aquest motiu hem fet una gràfica on les seves mirades substitueixen la pròpia de l’artista. Aquest símil de l’intercanvi de mirades és una idea que connecta també amb el plantejament de la direcció artística de la Fira de fer una programació integrada per propostes que parteixen de l’arrel com a motor creatiu fruit de múltiples mirades.

Para nosotros, la Fira Mediterrània es el reflejo de las emociones de todos sus espectadores y por este motivo hemos hecho una gráfica donde sus miradas sustituyen la del propio artista. Este símil del intercambio de miradas es una idea que conecta también con el planteamiento de la dirección artística de la Feria de hacer una programación integrada por propuestas que parten de la raíz como motor creativo fruto de múltiplos miradas.

 

Enguany la Fira volia trobar per al cartell de la 23a edició una imatge que expliqués l’esperit que impulsa la programació del mercat, i el motor creatiu de l’estudi manresà i el coneixement de primera mà de la principal responsable, l’Anna Brugués, van ser definitius a l’hora de fer l’encàrrec.
Jordi Fosas, Director artístic de la Fira Mediterrània

3 itineraris, 3 cartells

La gràfica dissenyada té tres versions, una per a cadascun dels tres àmbits principals que configuren la programació artística de la Fira: la música d’arrel i les músiques del món, les arts escèniques i la cultura popular i el patrimoni.

La gráfica diseñada tiene tres versiones, una para cada uno de los tres ámbitos principales que configuran la programación artística de la Feria: la música de raíz y las músicas del mundo, las artes escénicas y la cultura popular y el patrimonio.

Sobre fons verd, un músic agafa amb una mà un acordió diatònic, instrument molt recurrent a les formacions de música tradicional catalana, i amb l’altre, a l’alçada dels ulls, sosté la mirada riallera i atenta d’un noi. Sobre fons groc, una noia fa contorsions agafant-se el peu per sobre del cap, representant les arts escèniques, mentre amb l’altra mà sosté la mirada d’una noia que tanca els ulls amb cert patiment. Sobre fons vermell, el Boc de La Mostra del Correfoc de Manresa, que representa el senyor del foc (molt present a gran nombre de tradicions i llegendes mediterrànies), amb una mà sosté una torxa encesa i amb l’altra aguanta la imatge d’un infant que mira a través del cercle que està fent amb els dits, imitant la màscara del dimoni.

Sobre fondo verde, un músico coge con una mano un acordeón diatónico, instrumento muy recurrente a las formaciones de música tradicional catalana, y con el otro, a la altura de los ojos, sostiene la mirada risueña y atenta de un chico. Sobre fondo amarillo, una chica hace contorsiones cogiéndose el pie por encima del jefe, representando las artes escénicas, mientras con la otra mano sostiene la mirada de una chica que cierra los ojos con cierto sufrimiento. Sobre fondo rojo, el Boc de La Muestra del Correfoc de Manresa, que representa el señor del fuego (muy presente a gran número de tradiciones y leyendas mediterráneas), con una mano sostiene una antorcha encendida y con la otra aguanta la imagen de un niño que mira a través del círculo que está haciendo con los dedos, imitando la máscara del demonio.

Tot i que la gràfica va fer ideada i formalitzada molt abans de la pandèmia provocada pel Covid-19, el fet que ara anem en mascareta i ens limiti la comunicació no verbal ens ha reafirmat la importància de la comunicació amb els ulls, i la mirada que dirigim a allò que ens envolta.

El projecte es va realitzar amb el fotògraf manresà David Grau

A pesar de que la gráfica hizo ideada y formalizada mucho antes de la pandemia provocada por el Covid-19, el hecho que ahora vayamos con mascarilla y nos limite la comunicación no verbal nos ha reafirmado la importancia de la comunicación con los ojos, y la mirada que dirigimos a aquello que nos rodea.

El proyecto se realizó con el fotógrafo manresano David Grau